Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa – jest to forma finansowania zakupu środka trwałego bardzo podobna do kredytu. Z taką różnicą, że właścicielem sprzętu jest klient. W koszty działalności klient wlicza sobie wszystkie koszty pożyczki oraz amortyzację kupowanego sprzętu. Zabezpieczeniem jest wpis firmy leasingowej w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciela lub zastaw rejestrowy w sądzie, oraz cesja z polisy AC sprzętu. Mamy możliwość udzielania pożyczki bez wpłaty własnej do kwoty nawet 500 000zł.
Parametry oferty: – maksymalna kwota – bez ograniczeń; – maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy; – minimalna wymagana wpłata – 0 zł; zabezpieczenie – zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie oraz cesja z polisy AC;